INFORMARE PUBLICA
There are no translations available.

BULETIN INFORMATIV - DISEMINAREA INFORMATIEI DE MEDIU

Baza legala: HG 878/2005 privind accesul publicului la informatie de mediu

Operatorul economic SC EUROTEHNIC INDUSTRIES SRL   cu sediul in Pitesti, jud.Arges, detinator al Autorizatiei de mediu nr. 229 din 21.07.2010 revizuita la 03.10.2017, emisa de APM Arges Pitesti pentru activitatile: fabricarea produselor metalice prin deformare plastica cod CAEN 2550, operatiuni de mecanica generala cod CAEN 2562, fabricarea de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule, valabila pana la data de 21.07.2020, fara program de conformare, pune la dispozitia publicului urmatoarele informatii privind mediu si factorii de mediu:

Unitatea monitorizeaza anual nivelul exterior de zgomot, determinari efectuate de unitatea ANPM Arges,

Unitatea monitorizeaza semestrial prelevarea de apa uzata, determinari efectuate de Sc Apa Canal 2000 Sa,

Cerintele si conditiile stabilite in autorizatia de mediu privind monitorizarea gestiunii deseurilor sunt respectate in conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind gestiunea deseurilor si HG 856/2011 privind gestiunea deseurilor,

In perioada trimestrului I 2019 nu s-au produs fenomene de poluare accidentala sau accidente cu impact negativ asupra calitatii factorilor de mediu.